Ynglŷn â'r prosiect

English

  • About_project

Simple Image Gallery Extended

Mae gan Ainsley Hillard ddiddordeb mewn plethu'r gorffennol gyda'r presennol drwy osodiadau safle-gyfeiriol sydd yn rhoi llais i'r lleoliadau a'r atgofion a geir.

Bu ymchwilio i fewn i hanes cymdeithasol Aberglasne ac i farddoniaeth John Dyer, cyn-breswylydd y tŷ, yn gatalydd, gan ei hysbrydoli i ddatblygu a chreu cyfres o decstiliau wedi'u gwehyddu a gosodiadau sy'n synhwyro symudiadau sydd yn eu tro yn ennyn sain.

Mae Ainsley wedi bod yn cyd-weithio ar y prosiect hwn gyda'r cerddor a'r technegydd sain Rhys James. Gyda'i gilydd, maent wedi bod yn recordio nifer o seiniau tymhorol unigryw o fewn   Aberglasne a'i gerddi.

Tu fewn i Ardd y Cloestr, mae yna osodiad sain sydd yn ymateb i symudiadau'r ymwelydd ac yn cyd-blethu seinwedd clywedol y tŷ a'r ardd gyda darnau o farddoniaeth John Dyer, 'Grongar Hill' a 'The Country Walk' ac atgofion preswylwyr lleol.

Wedi'i blethu yn gyfochrog gyda'r seinwedd naturiol a'r gair llafar ceir sŵn awyrennau yn pasio uwchben a chlychau eglwys Llangathen yn canu, fel ymateb i 'noise of busy man' yng ngherdd Dyer 'Grongar Hill'.

Mae'r recordiadau hyn yn cyfuno gyda'i gilydd ac yn pwysleisio'r gadwyn effeithiol sydd rhwng pobl a lle, a'r berthynas sy'n cydblethu rhwng tir ac iaith, i fewn i rhywbeth gaiff ei brofi yn hanesyddol ac yn gymdeithasol.

Mae'r synau dethol sydd wedi eu mwyhau a'u lleihau yn dwyn i gôf y weithred o wehyddu, yr edefyn yn dod tuag at flaen y ffabrig, yn codi at yr arwyneb ac yna o dan yr edefion ystof (warp threads), er mwyn creu strwythur sain.

Mae pob cyfarfyddiad yn datgloi darn gwahanol o farddoniaeth neu lais yn atseinio drwy'r gofod, gan greu profiad unigryw i bawb.

Mae ffenestr yn y tŷ wedi'i drawsnewid i fod yn uchelseinydd, sydd yn cysylltu'r stafell fewnol gyda'r Gardd Cloestr allanol gan ganiatáu darnau llafar o farddoniaeth i dreiddio'r tu fewn a thu fas ar yr un pryd.

Yn ystod y cyfnod hwn, bu Ainsley yn darlunio, recordio a chadw dogfennau ffotograffyddol o agweddau o'r tirwedd ynghŷd â thu fewn y tŷ nad sydd ar agor i'r cyhoedd eto. Mae gwead byrhoedlog y golau sydd yn y tirwedd a'r cysgodion symudol sy'n adlewyrchu yn y dŵr yn cael eu trawsnewid i fewn i frethyn Jacquard, ac mae Ainsley yn adfer y graddliw o luniau ffotograffyddol i fewn i gyfres o strwythurau wedi'u gwehyddu a ffurfiau o ddefnydd.

Mae eu teitlau 'Murmur', 'Whisper' a 'Waving Wood' yn gyfeiriad at farddoniaeth Dyer ac yn gwneud cyswllt gyda adnabyddiaeth clywedol a thawel. Mae 'Quiet Light' a 'Sunbeam on a Winter's Day' yn strwythurau wedi'u gwehyddu â llaw sy'n arddangos delweddau mynwesol o du fewn Aberglasne.

Drwy ganiatáu'r gofod i siarad am ei gorffennol drwy adlais y presennol, mae'r gynulleidfa yn  ymgolli o fewn gwead y lle unigryw hwn.